MÄNNISKOR I NEDERLULEÅ

“Människor i Nederluleå” är ett arbete av Malcolm C. McDonald och är en sammanställning av kyrkoarkivalier från Nederluleå församling  åren 1776-1805. Under den tiden omfattade Nederluleå nuvarande Nederluleå, Överluleå och Edefors församlingar. Nederluleå församling: Födda 1740-1799, med dopvittnen från 1764. Konstruerad husförhörslängd: 1776-1804.

Materialet har skänkts till Pitebygdens Forskarförening av Malcolm McDonald och ges nu ut i oförändrad men datorbearbetad form, på CD-skiva. Totalt omfattar längderna ca 1600 sidor i A4-format. 

 

“Människor i Nederluleå”, som Malcolm valt att kalla sammanställningen av kyrkoarkivalier för åren 1776-1805, presenterades först år 2000 i pappersform. 
Benämningen “husförhörslängder” stämde inte riktigt bra eftersom materialet visserligen vilar på husförhören under denna period men är kompletterade med uppgifter från andra längder under samma period, t.ex. födelse- och doplängder; lysnings- och vigsellängder samt död- och begravningsböcker. Detta gör att förhörslängderna inte ser ut som originalen, dvs. som den kyrkliga myndigheten skrev under dessa år.
Man kan inte heller kalla dem för renskrivningar eftersom det finns många korrigeringar och kompletteringar.

Det är enkelt att leta upp olika byar och hemman genom att använda dokumentens inbyggda bokmärken. Med sökfunktionen kan du också söka efter ett namn eller datum i alla dokument samtidigt. Resultatet visas i form av en lista där du väljer vilken sökträff du vill undersöka. En finess är att med “index-sökning” sker sökning i både “Människor i Nederluleå” och “1700-talets Piteå” samtidigt.

Datorkrav för att kunna använda “Människor i Nederluleå”:  Minst Windows 98. PDF-läsare

“Människor i Nederluleå” ges ut på USB-minne, eller levereras digitalt

 

 

Beställning:

Uppge vad du vill beställa, samt namn och postadress, och telefonnummer. 

Glöm inte att ange om Du vill ha USB eller digital leverans

Beställ via ett mail till: best@piteforskare.se

eller brev till Pitebygdens Forskarförening, Adrian Wennströms väg 11, 943 33 Öjebyn.