Gedda_Kartor

 

Postbondens och gästgivarens hemman i Jävre 1685. Postbonden Hans Olofssons och gästgivaren Johan Olofssons hemman i Jävre 1685. En typisk karta av Jonas Gedda från denna tid. Kartan är inte registrerad under Jävre utan ligger tillsammans med kartan över gästgivaren Jon Perssons hemman i Öjebyn från samma år. RA, Lantmäteristyrelsens arkiv, Å27-149:2. (OBS! Det är sidan 2 som texten avser)

Prästbordet Piteå socken 1686. Jonas Geddas karta över Prästbordet i Piteå socken 1686. Såväl på denna som på den karta han upprättade över hela Öjebyn samma år är läget av den gamla stadsplatsen inritat. Tyvärr finns inte på kartorna någon antydan om hur bebyggelsen såg ut här tjugo år efter branden. Lägg märke till att Gedda har flyttat Degeränget mot nordväst och lagt det över Storstranden vars namn är inskrivet längst ned på kartan. Man får därför felaktigt intrycket att Degeränget låg helt nära Prästbordets övriga ägor. RA, Lantmäteristyrelsens arkiv, Å27-77:1.

Jonas Geddas namnteckning 1686. Jonas Persson Geddas namnteckning på kartan över Öjebyn 1686. RA, LSA, Å27-149:1.