PROGRAM 2022

Datum: Aktivitet: Tid: Plats: 
15 januari Släktforskningens Dag INSTÄLLT!     
20 januari Forskarkväll med Öppet Hus INSTÄLLT! 18.00 – 21.00 Sommarro
3 februari Forskarkväll med Öppet Hus INSTÄLLT! 18.00 – 21.00 Sommarro
17 februari Forskarkväll med Öppet Hus INSTÄLLT! 18.00 – 21.00 Sommarro
3 mars Forskarkväll med Öppet Hus INSTÄLLT! 18.00 – 21.00 Sommarro
17 mars Forskarkväll med Öppet Hus INSTÄLLT! 18.00 – 21.00 Sommarro
22 mars Årsmöte PRELIMINÄRT    Digitalt, Zoom
31 mars Forskarkväll med Öppet Hus 18.00 – 21.00 Sommarro
28 april Forskarkväll med Öppet Hus 18.00 – 21.00 Sommarro 
12 maj Forskarkväll med Öppet Hus 18.00 – 21.00 Sommarro
2 juni Forskarkväll med Öppet Hus 18.00 – 21.00 Sommarro
16 juni Forskarkväll med Öppet Hus 18.00 – 21.00 Sommarro
1 juli På kyrkmarknaden i Öjebyn 10.00 – 18.00 Nere i Margretelund
2 juli På kyrkmarknaden i Öjebyn 10.00 – 18.00 Nere i Margretelund
3 juli På kyrkmarknaden i Öjebyn 12.00 – 16.00 Nere i Margretelund