Årsmötesrapport 2022

2022-03-22 / Nyheter
Årsmötet 2022 för Pitebygdens Forskarförening har gått av stapeln, digitalt via Zoom. Mötesordförande för årsmötet var Brith Fäldt.
Styrelsen för Pitebygdens Forskarförening har efter detta årsmöte följande utseende:
JaanEric Lundqvist Ordförande (omval),
Leif Lidman vice ordförande (omval),
Margareta Bodin kassör,
Kurt Johansson sekreterare,
Anna-Stina Hedkvist ledamot,
Ann Nilsson suppleant,
Kjell Olofsson, suppleant (nyval).
Revisorer: Ulf Holmberg (omval),
Ulla Persson (omval),
Bo Lundman (omval).
Valberedningen är vakant.
Känner du dej manad att jobba i föreningens valberedning? Kontakta föreningens ordförande JaanEric Lundqvist, eller någon i styrelsen.
Medlemsavgiften för kommande kalenderår är oförändrad. Ordinarie medlem: 200kr/år.
Familjemedlem: 250kr/år-oavsett antalet medlemmar i familjen, (i samma hushåll).
Ungdom: 70kr/år-för ungdomar tom 20 års ålder.
Är du inte medlem ännu i vår förening, men vill bli? ‘
Hur du blir medlem hittar du på vår hemsida

 

Kommentera